Trị liệu tế bào gốc
Trị liệu tế bào gốc là một phương pháp điều trị sử dụng các tế bào gốc, hoặc các tế bào lấy từ các tế bào gốc, để thay thế hoặc sửa chữa tế bào hoặc các mô bị hư hỏng của bệnh nhân. Các tế bào gốc có thể được đưa vào trong máu, hoặc cấy vào mô bị tổn thương trực tiếp, hoặc thậm chí tuyển chọn từ các mô của chính bệnh nhân để tự chữa lành. 

Một số cân nhắc đặc biệt cho liệu pháp tế bào gốc: Có những thách thức trong việc chuẩn tế bào gốc để sử dụng như một loại thuốc. Tuy nhiên, không giống như các loại thuốc, các tế bào gốc có thể không nhất thiết phải được sản xuất và kiểm tra chất lượng theo từng lô lớn, và điều trị tế bào gốc thường cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Đối với hầu hết các bệnh có những tế bào gốc tương ứng để làm tốt nhất công việc điều trị và sửa chữanó vẫn đang được xác định trong đó các tế bào sẽ làm việc tốt nhất để sửa chữa, và làm thế nào để tế bào gốc đến đúng nơi trong cơ thể. Hơn nữa, tác dụng phụ và an toàn lâu dài phải được xác định vì các tế bào cấy ghép có thể vẫn còn trong nhiều năm trong cơ thể bệnh nhân. Vì vậy, theo dõi cẩn thận và theo dõi lâu dài những bệnh nhân được điều trị tế bào gốc là hết sức quan trọng.

4 nguyên tắc sử dụng tế bào gốc căn bản
– Dùng tự thân (Autologous use): Sử dụng chính tế bào gốc của bệnh nhân.

– Dùng cùng nguồn (Homologous use) : Tốt nhất dùng loại tương đồng, không biệt hóa thành loại khác.

– Thao tác tối thiểu (Minimal manipulation).

– Sử dụng trong ngày (the same day): Hạn chế thời gian tế bào ở bên ngoài cơ thể.

4 nguyên tắc sử dụng tế bào gốc căn bản
Các phương thức sử dụng tế bào gốc
Các phương thức sử dụng tế bào gốc
– Nguồn tế bào gốc.

– Dùng tế bào nguyên thủy hay biệt hóa.

– Tự thân hay đồng loại.

– Đường dùng: Đường tĩnh mạch hay tiêm trực tiếp.