TẾ BÀO GỐC LÀ GÌ

TẾ BÀO GỐC LÀ GÌ
Tế bào gốc (stem cell) là những tế bào chưa biệt hoá, có 2 đặc tính cơ bản:
– Tự làm mới (self- renewal): Tức tự phân chia và tạo ra những tế bào gôc mới, duy trì mức chưa biệt hoá;
– Biệt hoá (Differentiation): Có thể biệt hoá thành các tế bào biệt hiệu mô của cơ thể.